Faaliyetler

Geçmişte Merkezimiz Tarafından Düzenlenen Proje, Eğitim ve Toplantılar:

  • - Türk Ceza Hukuku Mevzuatındaki Yaptırımların ve Uygulanan İnfaz Rejiminin Etkinliğinin Değerlendirilmesi Çalışması
  • - Hukuk Almancası Eğitimi
  • - Güncel Ceza Hukuku Sorunlarının ve Yargıtay Kararlarının Değerlendirilmesi Toplantıları
     

Merkezimiz Adına Yayımlanan Yayınlar: