-Hakkımızda-
  • Tarihçe: Gazi Üniversitesi Türk Ceza Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi (TURK-CE-MER), 05.11.2010 tarihinde 27750 sayılı Yönetmelik ile kurulmuştur. Merkezimiz kurulduğu günden beri Prof. Dr. İzzet Özgenç yönetiminde faaliyetlerine devam etmektedir.

 

  • Merkezimizin Misyonu: Merkezimiz aşağıdaki amaçlarla kurulmuştur:

1.  Mukayeseli ceza hukukundaki gelişmeleri ve güncel tartışmaları takip etmek,

2. Ulusal ve uluslararası alanda ceza hukukuna ilişkin sorunları tespit etmek ve bu sorunlara çözüm yolları geliştirmek,

3. Ceza hukukuna katkıda bulunmak ve ayrıca AB ile işbirliğini geliştirmek amacıyla bilimsel çalışmalar gerçekleştirmek ve etkinlikler düzenlemek.

 

  • Merkezimizin Vizyonu: Merkezimizin vizyonu; kişi hak ve özgürlüklerinin, kamu düzen ve güvenliğinin, hukuk devletinin, kamu sağlığının, çevrenin ve toplum barışının korunması amaçları çerçevesinde ulusal ve uluslararası alanda ceza hukuku doktrin ve uygulamasına katkıda bulunmaktır.