Merkezin Yönetim Organları ve Personeli

-Merkezin Yönetim Organları-

Merkezimizin yönetim organları; Müdür, Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulu'ndan oluşmaktadır.

 

-Personel-

Merkez Müdürü:  Prof. Dr. İzzet ÖZGENÇ

Merkez Müdür Yardımcısı:  

Akademik Personel: Yrd. Doç. Dr. İhsan Yılmaz BAYRAKTARLI

Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni: Gülistan Sevtap İBİŞ

Bilgisayar İşletmeni: Yüksel ERKAN

Merkezi İçerik Yönetim Sistemi Sorumlusu: Arş. Gör. Fatma Umay GENÇ